Solutions journalism retreat

Hoe kun je een waardevol verhaal constructief vertellen en je er zelf beter door voelen?

How to tell a valuable story in a constructive way and feel better about it yourself?

18 – 21 Mei | May 2023 (hemelvaart | Ascension weekend), Boerderij Zen aan Zee, Noord-Friesland | The Netherlands
Early bird 15% korting tot 1 maart 2023 |
Early bird 15% discount until 1st of March 2023

Door alleen verslag te doen van wat er mis gaat, schetsen we geen accuraat beeld van de wereld. Hoe kunnen we gemarginaliseerde stemmen versterken en de berichtgeving over complexe problemen herformuleren?

By only reporting on what’s going wrong, we fail to portray an accurate picture of the world. How to amplify marginalized voices and reframe coverage of complex issues?

PROGRAMMA / PROGRAMME

Je krijgt uitleg over wat Solutions Journalism is en hoe je die methode kunt toepassen in je werk. Je leert over je eigen valkuilen op mentaal gebied en hoe een constructievere manier van werken helpt om je beter te voelen. Het programma combineert lessen uit de theorie van yin yoga, Vipassana (stilte) meditatie en holistisch lifestyle-coachen met de dagelijkse realiteit van werken met deadlines in het overbrengen van een boodschap. Er wordt een link gelegd tussen Solutions Journalism, mentaal welzijn en inclusie. Je krijgt concrete tips in hoe je kunt omgaan met de hedendaagse uitdagingen in de samenleving met betrekking tot constante (en snelle) veranderingen, polarisatie en stress. Gastspreker zangeres, songwriter, spoken word artist en ontdekkingsreiziger Nynke Laverman komt vertellen over hoe haar blik op de wereld gekanteld is door de ervaring die ze opdeed in Mongolië. Daarnaast ontmoet je gelijkgestemden en ga je letterlijk met je ‘poten’ in de modder tijdens wadlopen in de Friese natuur.

In this weekend retreat, you will receive an explanation of what Solutions Journalism is and how you can apply this method in your work. You learn about your own mental pitfalls and how a more constructive way of working helps you feel better. The program combines lessons from the theory of yin yoga, Vipassana (silence) meditation and holistic lifestyle coaching with the daily reality of working with deadlines in getting a message across. There will be a focus on a common thread between Solutions Journalism, mental well-being, and inclusion. You will receive concrete tips on how to deal with current challenges in society regarding continuous (and speedy) changes, polarization, and stress. Guest speaker singer, songwriter, spoken word artist and explorer Nynke Laverman will talk about how her view of the world has changed due to the experience she gained in Mongolia. In addition, you meet like-minded people and you will literally stand with your ‘feet in the mud’ during Wadlopen in Frisian nature.

Review | Testimonial

“Een van de betere cadeaus aan jezelf en je omgeving. Ik kon meteen al veel direct na de retraite in praktijk brengen”
Natasja Gibbs (presentator en programmamaker voor BNN/Vara)

Early bird 15% korting tot 1 maart 2023 |
Early bird 15% discount until 1st of March 2023

(Het programma is voorlopig en onderhevig aan wijzigingen | The schedule is tentative and subject to change)

Dag | Day 1

16:00 Ontvangst | Welcoming
17:00 – 18:30 Yin Yoga en de theorie van verandering | Yin Yoga and the theory of change
18:30 – 20:00 Diner / Dinner
20:00 – 21:30 Inleiding in Solutions Journalism | Introduction to Solutions Journalism

Dag | Day 2

8:00 Meditatie | Meditation en de wet van de natuur | and the law of nature
9:00 – 10:30 Ontbijt | Breakfast
10:30 – 12:30 Solutions Journalism workshop
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Gastspreker | Guest speaker
16:00 – 18:00 Solutions Journalism en inclusie | and inclusion
18:00 – 20:00 Diner | Dinner
20:00 – 21:00 Prive sessie | Private session (optioneel | optional)

Dag | Day 3

8:00 Meditatie | Meditation (optioneel | optional)
9:00 – 10:30 Ontbijt | Breakfast
10:30 – 12:30 Nynke Laverman
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Inleiding in Decoloniality | Introduction to Decoloniality
15:30 – 18:00 Wadlopen | Mudflat hiking
18:00 – 20:00 Diner | Dinner
20:00 – 21:00 Prive sessie | Private session (optioneel | optional)

Dag | Day 4

8:00 – 9:00 Meditatie | Meditation (optioneel | optional)
9:00 – 10:00 Ontbijt | Breakfast
10:00 – 11:30 Solutions Journalism connecting the dots
11:30 – 13:30 Lunch + Je eigen plan | Your own plan
13:30 – 14:00 Afsluiting | Wrap up

Voor wie? | Who can join?

Je bent een vrouw die werkt in de media of in de content-creërende sector en je bent op zoek naar meer zingeving in je werk. Je wilt graag concreet advies over hoe je constructieve verhalen kunt vertellen, om kunt gaan met toenemende polarisatie in de maatschappij en voor jezelf meer rust kunt creëren. Je bent bereid kritisch naar je eigen patronen te kijken.

You are a woman working in media, journalism, or the content-creating profession, and you are looking for more purpose in your work. You would like concrete advice on how to apply constructive storytelling, deal with growing polarization in society and create more peace within yourself. You are prepared to look at your own patterns and you are open to new insights.

Review | Testimonial

“Het was mijn eerste retreat en ik ben niet alleen tot rust gekomen, maar ik heb ook veel geleerd”
Aashna Sewpersad (Coordinator NPO KX, radiocoach en moderator)

Over |About

Het weekend wordt georganiseerd door Sanne Breimer, oprichter van Inclusive Journalism. Sanne werkt in de internationale journalistiek als trainer, media consultant en mentor voor organisaties als Sembra Media, Thomson Reuters Foundation, Asia-Pacific Broadcasting Union, en European Journalism Centre. Ze is een geaccrediteerde Solutions Journalism trainer. Sanne verdeelt haar tijd tussen Europa en Zuidoost-Azië en werkt grotendeels locatie onafhankelijk. In Nederland heeft ze gewerkt bij de NPO en Omroep Human, en bijna tien jaar bij multimediaplatform en radiozender FunX. Naast haar werk heeft ze zich persoonlijk ontwikkeld door het volgen van verschillende yoga-opleidingen, Vipassana meditatie retreats en een opleiding holistisch lifestyle coachen.

The weekend is organized by Inclusive Journalism founder Sanne Breimer.
Sanne works in international journalism as a trainer, media consultant, and mentor for organizations such as Sembra Media, Thomson Reuters Foundation, Asia-Pacific Broadcasting Union, and European Journalism Centre. She is an accredited Solutions Journalism trainer. Sanne divides her time between Europe and Southeast Asia and works largely location independently. In the Netherlands, she worked at NPO and Omroep Human, and for almost ten years at the multimedia platform and radio station FunX. In addition to her work, she has invested in her personal development by following various yoga courses, Vipassana meditation retreats, and holistic lifestyle coaching.

Gastspreker | guest speaker Nynke Laverman
Als zangeres, songwriter, spoken word artist en ontdekkingsreiziger bevraagt Nynke het leven en spaart daarbij ook zichzelf niet. Ze schetst poëtische, surreële werelden met veelal akoestische muziek, een randje elektronica en aardse teksten. De vele reizen die Nynke maakt, trekken sporen in haar muziek, vooral het verblijf bij een nomadenfamilie in Mongolië. Hun bezielde manier van leven en de hechte, respectvolle band met de natuur, maken diepe indruk. De manier waarop wij (Westerlingen) ons verhouden tot onze omgeving is sindsdien de rode draad in haar werk. Read Nynke’s biography in English.

Early bird 15% korting tot 1 maart 2023 |
Early bird 15% discount until 1st of March 2023

Meld je aan | Sign up

Wanneer| When: 18, 19, 20 & 21 Mei/May, 2023 (Hemelvaart/ Ascension weekend), donderdag |Thursday 16:00 uur – zondag | Sunday 14:00 uur.
Waar | Where: Zen aan Zee, Paesens, Noord-Friesland
Maximum 10 deelnemers | participants
Kosten | Costs: 824 – 1075 euro p.p. (inclusief maaltijden | including meals)
Info & aanmelding | Info & sign up: sanne@inclusivejournalism.com

Early bird 15% korting tot 1 maart 2023 |
Early bird 15% discount until 1st of March 2023

Kamer 1 | Room 1
De kleinste kamer, geschikt voor 2 personen met 2 aparte bedden en eigen badkamer met bad en douche. Ook geschikt als eenpersoonskamer.
The smallest room, suitable for 2 persons with 2 separate beds and a private bathroom with bath and shower. Also suitable as a single room.
1 persoon | 1 person 1075 euro p.p. (early bird 914 euro p.p.)
2 personen | 2 persons 884 euro p.p. (early bird 752 euro p.p.)

Kamer 2 | Room 2
Prachtige zolderkamer op 1e verdieping voor 2 personen met 2 aparte bedden en eigen badkamer met bad en douche. Eventueel ook een slaapbank aanwezig met lattenbodem en matras voor 3e persoon.
Beautiful attic room on the 1st floor for 2 persons with 2 separate beds and a private bathroom with bath and shower. Possibly also a sofa bed with slatted base and mattress for 3rd person.
1 persoon | 1 person 1075 euro p.p. (early bird 914 euro p.p.)
2 personen | 2 persons 884 euro p.p. (early bird 752 euro p.p.)

Appartement 1 | Apartment 1
Ruime kamer met onder- en bovenverdieping. Onder bevinden zich 2 aparte bedden en boven ook (zeer klein). Eigen grote, luxe badkamer met bad en douche.
Spacious room with the lower and upper floor. Below are 2 separate beds and upstairs as well (very small). Own a large, luxurious bathroom with a bath and shower. 
2 personen | 2 persons 964 euro p.p. (early bird 820 euro p.p.)

Appartement 2 | Apartment 2
Kamer met onder een oude bedstede en op de loft boven twee aparte bedden. Dit appartement heeft geen aparte slaapvertrekken. Geschikt voor 2 of 3 personen, met eigen badkamer met bad en douche.
Room with an old box bed below and two separate beds above in the loft. This apartment doesn’t have separate sleeping areas. Suitable for 2 or 3 people, with a private bathroom with bath and shower.
2 personen | 2 persons 924 euro p.p. (early bird 785 p.p.)
3 personen | 3 persons 824 euro p.p. (early bird 701 p.p.)

Appartement 3 en Appartement 4 | Apartment 3 and Apartment 4
Deze appartementen delen een luxe badkamer met bad en douche. Bij binnenkomst in de hal zit deze badkamer. Hier kun je links de deur door naar kamer 1 of rechts de trap op naar kamer 2. Beide kamers beschikken over 2 aparte bedden. Ook geschikt als eenpersoonskamer.
These apartments share a bathroom with a bath and shower. This bathroom is located upon entering the hall. Here you can go through the door on the left to room 1 or right up the stairs to room 2. Both rooms have 2 separate beds. Also suitable as a single room with a shared bathroom.
2 personen | 2 persons 964 euro p.p. (early bird 820 euro p.p.)

En… | And…

Er is een ontvangsthal met lange tafel om aan te lezen, werken, spelen, etc. voor acht personen. Er staan hier twee loungestoelen voor mensen die zich willen afzonderen. Daarnaast is er een yoga lounge met lekkere banken, stoelen, zithoekjes, etc. En een keuken die voorzien is van alle moderne apparatuur. Er is een grote tuin met twee ruime tafels om aan te kunnen eten.
There is a lobby with a long table for reading, working, playing, etc. for eight people. There are two lounge chairs for people who want to isolate themselves. There is also a yoga lounge with comfortable sofas, chairs, sitting areas, etc. And a kitchen equipped with all modern appliances. There is a large garden with two large tables to eat at.

Review | Testimonial

“Als enige Belgische journalist per toeval op deze retreat gebotst en een heerlijke, maar tegelijk confronterende tijd beleefd. Dank aan de andere deelnemers en bovenal aan Sanne om ons te helpen tijd te maken voor dit soort reflecties. Ik voelde me heel erg welkom.”
Sarah Vandoorne (freelance journalist en schrijfster van ‘Kleerkastvasten’ (verwacht April 2023)